Stichting Het Schaap

Sint Anthonis

Staatsbossen St. Tunnisse heide

Kunstwerk

Bij gelegenheid van 25-jarig jubileum in 2002 heeft de stichting de gemeenschap van St. Anthonis een kunstwerk aangeboden in de vorm van een bronzen schaap van de kunstenaar Evert van Hemert. Dit kunstwerk is op Eerste Paasdag onthuld op het pleintje op de hoek Merret/Molenstraat in St. Anthonis.

De kunstenaar Evert van Hemert woont en werkt in Kolderwolde (Friesland). Hij is geboren te Haarlem in 1952. Na wat omzwervingen kwam hij terecht in de reclamewereld. Na vier jaar werken binnen een jachtige wereld koos hij, op 25-jarige leeftijd, voor 'de schone kunsten'.

Evert van Hemert is autodidact omdat hij ondanks vele voordelen van een academie, gelooft in eigengereidheid. Begonnen als zogenaamde 'nieuw realist' met waterverf gooide hij na enkele succesvolle jaren het roer om en ging grootschaliger werken. Tevens raakte hij verslingerd aan het maken van bronsplastieken.

Zijn stijl omschrijft hij als lyrisch realisme, waarbinnen de progressie nog lang niet is uitgewoed. Liefde en trots op onafhankelijkheid heeft hij al die jaren van enige vorm van overheidsbemoeienis of anderzijds gevrijwaard. Veel van zijn werken zijn inmiddels in bezit van gemeenten, provinciŽn en particuliere collecties.