Stichting Het Schaap

Sint Anthonis

Staatsbossen St. Tunnisse heide

Welkom op de website van Stichting Het Schaap

"Een kudde schapen op de heide geeft een landschap dat iedereen bekoort. Het is een geliefd onderwerp in de schilderkunst sinds de romantiek. Schilders uit de Haagse school als Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) en vooral zijn broer Taco Mesdag (1829-1902) maakten veel heidelandschappen met schapen..."

Zo begint het eerste verhaal in het jubileumboek dat in 2002 is uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting het schaap van de St. Tunnisse heide.

Stichting Het Schaap - SchaapscheerderfeestUit vele spreekwoorden en uitdrukkingen blijkt dat schapen en lammeren door de eeuwen heen een bijzondere betekenis hebben gehad voor de mens. Talrijke schaapskudden begraasden ook in onze streken de uitgestrekte heidevelden, waardoor deze in combinatie met maaien en plaggen in belangrijke mate in stand werden gehouden. De prachtige kudde schapen die u dagelijks kunt vinden binnen de boswachterij St. Anthonis is de trots van de Stichting, van Staatsbosbeheer maar ook van de gemeente Sint Anthonis, zeker op recreatief en toeristisch gebied.

De gemeente Sint Anthonis en de Stichting Het Schaap mogen zich gelukkig prijzen met de aanwezigheid van een relatief groot areaal heide in de boswachterij St. Anthonis van Staatsbosbeheer.